Nyhetsarkiv

NIFAB bygger sporthall i Ekerö kommun

den 5 november 2014

NIFAB har av IN3PRENÖR AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) som omfattar ca 3000 m2.

Montagestart beräknas ske februari 2015 och vara färdigställt våren 2015.