Nyhetsarkiv

NIFAB bygger handel i Eskilstuna

den 24 mars 2015

NIFAB har av AB Lokalhusman fått i uppdrag att utföra
överbyggnaden (stommen, väggar och tak) som
omfattar ca 1600 m2
Montagestart sker mars 2015 och beräknas vara klart maj 2015