Nyhetsarkiv

NIFAB bygger handelsområde i Norrtälje (1)

den 29 oktober 2015

NIFAB har av COBAB Sverige AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på Byggnad D+ som omfattar totalt ca 3000 m².
Montagestart beräknas ske vecka 03 2016 och beräknas vara färdigställt mars 2016