Nyhetsarkiv

NIFAB bygger kontor och lager i Uppsala

den 23 december 2015

NIFAB har av Tinosa AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden på
ca 750 m2 för nytt kontor och lager
Montagestart beräknas ske vecka 9 2016 och vara färdigställt vecka 19 2016