Nyhetsarkiv

NIFAB bygger om och till för handel i Järfälla

den 24 mars 2015

NIFAB har av CA Fastigheter fått i uppdrag att utföra
tillbyggnad och invändig ombyggnad för Matvärlden
Montagestart sker mars 2015 och beräknas vara klart juni 2015