Nyhetsarkiv

Munksundsskolan Enköping

den 20 juni 2016

NIFAB har av COBAB Sverige AB fått i uppdrag att utföra stålstomme, betongväggar och betongbjälklag på detta projekt som utförs i tre våningar om ca 2500 m2 .
Montagestart vecka 41 och beräknas vara färdigställt i februari 2017.