Nyhetsarkiv

SL Spårdepå Högdalen

den 20 juni 2016

NIFAB har av COBAB Sverige AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på Uppställningshall, Verkstad och Hjulsvarv.
Projektet omfattar totalt ca 5000 m2 och utförs i spårnära miljö. Montagestart vecka 24 och beräknas vara färdigställt i januari 2017.