Nyhetsarkiv

NIFAB bygger idrottshall i Huddinge

den 1 december 2017

NIFAB har av Arcona fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på Glömsta idrottshall åt Huge Fastigheter AB. Projektet omfattar totalt ca 1700 m2.

Montagestart är våren 2018 och färdigställs under hösten 2018.