Nyhetsarkiv

Servicebyggnader Arlanda flygplats

den 24 april 2017

NIFAB har av NCC fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på 13 st servicebyggnader. Projektet omfattar totalt ca 3300 m2.

Montagestart är mars 2017 och färdigställs under augusti 2017.