Nyhetsarkiv

NIFAB bygger för Hyreslandslaget

den 23 januari 2018

NIFAB har av COBAB Sverige AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) som omfattar totalt ca 1500 m².
Montagestart sker januari 2018 och beräknas vara färdigställt mars 2018.