Nyhetsarkiv

NIFAB bygger handelsområde i Norrtälje

den 23 januari 2018

NIFAB har av COBAB Sverige AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på byggnad B2 som omfattar totalt ca 5500 m².
Montagestart beräknas ske februari 2018 och beräknas vara färdigställt maj 2018.