NIFAB - 30 år som hallbyggare

NIFAB startade 1984 och har byggt mer än
1 100 000 m2 hallbyggnader i över 30 år, 1984 – 2017.

NIFAB har från starten varit nytänkare inom byggandet av industrihallar, idrottshallar, logistikanläggningar etc. och har därför med en flexibel organisation med stort tekniskt kunnande medverkat till att skapa kostnadseffektiva lösningar för både större och mindre byggnadsprojekt.

Bo Josbrant, en av NIFAB´s grundare, är fortfarande verksam i företaget.

Detta bidrar till att NIFAB bygger vidare på den tradition och målsättning som NIFAB haft under 30 år; att NIFAB i alla lägen tillgodoser vår beställares önskemål samtidigt som NIFAB tillför goda tekniska och ekonomiska lösningar.

NIFAB är och skall även i framtiden förbli en kreativ samarbetspartner för dina kommande byggnadsprojekt

Vi projekterar, levererar och monterar

Industrihallar, Verkstadshallar, Butikshallar, Lagerhallar, Idrottshallar, Utställningshallar