NIFAB har av SBG Byggen AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) som omfattar ca 1000 m2
Montagestart januari 2021 och beräknas vara färdigställt mars 2021.