NIFAB har av CJ Byggtjänst AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på cirka 1500 m2. Byggstart mars 2021.