NIFAB har av Byggpartner AB fått i uppdrag att utföra överbyggnaden (stomme, väggar och tak) på sammanlagt cirka 500 m2.

Montagestart v.19 och beräknas vara färdigställt sommaren 2022.