Byggnader efter dina behov

NIFAB projekterar, levererar och monterar byggnader för handel, industri, logistik och idrott med mera.
Ge oss bara måtten så levererar vi.

Vi bygger i de material som ger det bästa resultaten, för funktion, ekonomi och estetik.

NIFAB är en av Sveriges ledande specialister på prefabricerade byggnader med stomme av stål, limträ eller betong.
Den bästa lösningen kan vara en kombination av dessa, varje projekt har unika förutsättningar.

NIFAB är oberoende av leverantörer och kan därför använda de bäst lämpade materialen, leverantörerna, produkterna och tekniska lösningarna för varje enskilt projekt.